Direct contact?

Waarom zou u zaken doen met Progresmo?

De wereld om u heen verandert continue en dat vraagt veel van u en uw organisatie. U realiseert zich dat u mee moet met veranderen, wilt u uw doelstellingen kunnen blijven realiseren. Wellicht voldoet de huidige marktbewerking steeds minder goed en/of moet er nu echt wat gebeuren in uw organisatie. Het kan ook zijn dat er bij dat complexe project of proces nu echt een niet alledaagse aanpak nodig is. Vaak is de tijdsdruk hoog.

Met onze bewezen succesvolle en veelzijdige ervaring kunnen wij u daarin veel werk uit handen nemen. Uw opdrachten worden met inzicht, inventiviteit en vasthoudendheid gerealiseerd, afgestemd op uw markt en met oog voor uw organisatiebelangen. U krijgt gevraagd en ongevraagd advies en huurt een betrokken partner in die niet volgens de zoveelste standaard benadering uw opdracht uitvoert, maar met een bij de situatie passende en zeer doelgerichte aanpak.

Markt(be)werking

Markt(be)werking

Onze expertise is opgebouwd binnen enerzijds de business-to-business markt en anderzijds de publiek-private markt, waarbij duurzame mobiliteit in de meer recente jaren een centrale thema is. Een thema waarbij elementen als een gezonde (commerciële) bedrijfsvoering, gedragsverandering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klantgerichtheid een grote rol spelen.

Projecten

Projecten

Projecten en processen liggen sterk in elkaars verlengde. Projecten zijn voor ons niet alleen een methodiek waar we wat instoppen en waar dan uiteindelijk een resultaat uit moet komen, maar een gerichte aanpak passend bij de organisatie, de mensen en het momentum. Goede processen zijn van cruciaal belang voor een solide klantgerichte organisatie. Het vraagt veel om voortdurend alert te zijn op het goed functioneren ervan en om ze continue te willen verbeteren. Dit is op haar beurt weer gebaat bij een projectmatige aanpak.

Interim Management

Interim Management

Wij houden niet van ‘pappen en nathouden’, maar wel van het beheersbaar maken van uw uitdaging en het vervolgens doelgericht zetten van daadkrachtige stappen richting het (opnieuw) vastgestelde doel. Want dat is waar u ons voor inhuurt! En of het nu gaat om een niet functionerende team, om een niet meer adequaat functionerende marktbewerking of om een niet efficiënt en/of effectief functionerend bedrijfsproces, wij zorgen voor overzicht, inzicht en rust en vervolgens voor draagvlak en het voortvarend realiseren van uw doelen.

© 2020 Progresmo | Webdesign: m&m web-it